ประกันภัยการเดินทาง

บริการประกันภัยการเดินทาง

พิเศษสุดท่านไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ไม่ต้องกังวล
เรื่องค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางอีกต่อไป สามารถจ่ายเพิ่มเพื่อความคุ้มครองสัมภาระหาย
การเดินทางล่าช้า หรือรับค่าชดเชยกรณีเอกสารการเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณียื่นวีซ่าครอบคลุมทุกสถานฑูตในประเทศไทย

Image is not available
ปลอดภัย 100%

ให้ท่านมั่นใจได้ในความปลอดภัย 100%
เมื่อทำธุรกรรมผ่านเว็ปไซต์ของเรา

Image is not available
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก

เราร่วมงานกับบริการชั้นนำที่ให้บริการรถเช่า
มากกว่า 800 บริษัทครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก

Image is not available
ใหญ่และพร้อมที่สุดในโลก

ระบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้บริการด้านรถเช่า
เรามีรถหลากหลายรูปแบบ

Image is not available
บริการให้คำปรึกษา

ปรึกษาเกี่ยวกับขนาดและความเหมาะสมของการใช้งานรถยนต์ เพื่อให้คุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด

Image is not available
Image is not available
Slider